Privacy policy

PRIVACY STATEMEMENT

Geachte klant,

U kunt een contract bij ons afsluiten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om dit contract uit te voeren. Uw persoonsgegevens worden door ons niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met dit doel.

Uw persoonsgegevens worden door ons in beginsel niet met andere partijen (derden) gedeeld, behalve aan partijen en dienstverleners die nodig zijn om uw contract uit te voeren – bijvoorbeeld de partij die uw bestellingen bezorgt – en voor zover wij daartoe op grond van wet – of regelgeving of een niet voor beroep vatbare rechterlijke uitspraak verplicht zijn.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, zijn verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt, maken wij met deze derde afspraken ter bescherming van uw privacy.

Wij bewaren uw gegevens gedurende de periode dat u bij ons staat ingeschreven als klant en gedurende 7 jaar daarna, dit is de wettelijke bewaartermijn.

U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en hiervan een kopie te vragen, ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens te rectificeren, te wissen of te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem. Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn en maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.

Wij maken gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn kleine bestandjes waarmee wij de website veiliger en toegankelijker maken. Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies en vragen wij uw toestemming voor het gebruik van cookies.

Voor vragen en klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot Subscribe-checkout.com (O Company):

HQ Office Netherlands (geen retouradres)

Professor J.H. Bavincklaan 7
1183 AT Amstelveen
KVK:73146862
BTW Nr: NL859373472B01

Retouradres:
Postbus 7997
1008 AD Amsterdam
​Nederland

U kunt desgewenst contact opnemen met de toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374 2509 AJ Den Haag.

O Company B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacy statement aan te passen.

nl_NLDutch